زمان ثبت نام و تحویل مدارک برای کارشناسی ناپیوسته ورودی بهمن 97، از 16 بهمن ماه لغایت 23بهمن ماه 97 می باشد.


زمان ثبت نام و تحویل مدارک برای کارشناسی پیوسته و کاردانی پیوسته ورودی بهمن 97، از 10 دی ماه لغایت 10بهمن ماه 97 می باشد.


علاوه بر پیش ثبت نام، مدارک ذیل نیز به صورت حضوری در تاریخ های اعلام شده بایستی تحویل گردد.


** مدارک مورد نیاز **


مقطع کارشناسی پیوسته:

1- اصل و يا گواهي مدرك تحصيلي ديپلم چهارساله نظام قديم با امضاء و مُمهور به مُهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش.
2- اصل و يا گواهي مدرك تحصيلي ديپلم نظام جديد با امضاء و مُمهور به مُهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش.
3- اصل و يا گواهي مدرك پيش‌دانشگاهي با امضاء و مُمهور به مُهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش.
4- گواهي اخذ مدرك كارداني براي آن دسته از دارندگان مدرك ديپلم نظام جديد كه فاقد مدرك پيش‌دانشگاهي مي‌باشند.
5-اصل شناسنامه و 2 برگ كپي از صفحات آن.
6-اصل كارت ملي و 2 برگ كپي از آن.
7- شش قطعه عكس 4×3 تهيه شده در سال جاري.
8-مدرك نظام وظيفه براي برادران مشمول.
كليه پذيرفته‌شدگان مي‌بايست به همراه تصوير ديپلم نظام قديم و يا گواهي پيش‌دانشگاهي خود، به «دفاتر پيشخوان خدمات دولت» مراجعه و تائيديه‌ تحصيلي (ارزش تحصيلي) از اداره آموزش ‌و پرورش محل تحصيل خود را درخواست نمايند و رسيد آن را در زمان ثبت‌نام به دانشگاه ارائه دهند.كليه پذيرفته‌شدگان حتماً نام ‌رشته و مركز/واحد آموزشي محل تحصيل خود را در فرم «دفاتر پيشخوان خدمات دولت» اعلام نمايند.

مقطع کاردانی پیوسته:

1- اصل‌‌ مدرك ‌‌ديپلم ‌متوسطه ‌‌نظام‌‌جديد يا گواهي‌ ‌موقت‌ ‌پايان ‌‌تحصيلات‌ متوسطه‌ نظام‌جديد در يكي‌ از شاخه‌هاي‌ كاردانش‌ يا فني‌ و حرفه‌اي مبني‌ برگذراندن كليه واحدهاي درسي‌ در دوره ‌سه‌ساله‌، كارورزي و كارآموزي
2- اصل‌ مدرك‌ ديپلم‌ يا گواهي‌ موقت‌ پايان‌ تحصيلات‌ نظام‌قديم ‌(هنرستان) مبني‌ برگذراندن‌ كليه‌ دروس‌ چهارساله.
3- اصل‌ شناسنامه‌ و دو برگ‌ كپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آن.
4- اصل كارت ملي و دو برگ تصوير پشت و روي آن.
5- شش قطعه‌ عكس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهيه‌ شده‌ درسال‌جاري‌.
6- مدرك وضعيت نظام وظيفه (براي برادران).
7- ارائه رسيد درخواست تاييديه تحصيلي ديپلم به موسسه محل قبولي (درخواست تاييديه تحصيلي از دفاتر پيشخوان دولت مي‌بايست اقدام شود)

مقطع کارشناسی ناپیوسته:

1-اصل و كپي مدرك کاردانی
2- ريز نمرات مقطع کاردانی
3- صل‌ شناسنامه‌ و دو برگ‌ كپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آن.
4- اصل كارت ملي و دو برگ تصوير پشت و روي آن.
5- شش قطعه‌ عكس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهيه‌ شده‌ درسال‌جاري‌.
6- مدرك وضعيت نظام وظيفه (براي برادران).